Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen
Kan ik de gegevens uit mijn oude systeem meenemen?

We hebben veel ervaring met het overzetten van gegevens van andere systemen naar CRS. 

Een alternatief is een beperkte conversie waarin we een deel van de gegevens overnemen. U kunt dit ook zelf doen met de beschikbare import-faciliteiten die wij binnen CRS aanbieden.

Wij kunnen ook een volledige conversie voor u verzorgen. Indien u dit wenst neemt u dan contact met ons op. We zijn u graag van dienst met een voorstel op maat.

Wanneer kan ik beginnen?

Zodra uw online aanmeldingsformulier bij ons is binnen gekomen gaan we voor u aan de slag. Binnen één werkdag bent u online!

Klik hier om meteen te bestellen…

Hoe beveiligt CRS mijn gegevens?

CRS: veilig online

CRS maakt uiteraard gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen. Uw praktijk of instelling krijgt een eigen CRS-database en u bepaalt zelf wie toegang krijgt door middel van gebruikersaccounts. Een gebruikersaccount is strikt persoonlijk, via een gebruikersnaam en wachtwoord krijgt een gebruiker toegang tot de gegevens en onderdelen van CRS die horen bij het Gebruikerstype van die gebruiker.

Een gebruiker kan alleen bij die onderdelen die nodig zijn voor zijn functie, een hulpverlener ziet alleen dossiers waar hij bij betrokken is.

Two-factor authenticatie

Om uw account nog beter te beveiligen wordt bij het inloggen gebruik gemaakt van een zogenaamde “tweede factor”. Dit kan een code per SMS zijn of een code die gegenereerd wordt met een app op een smartphone, bijvoorbeeld met Google Authenticator.

Alleen de eigen kantoorlocaties

Het is mogelijk extra beveiliging te creëren door in te stellen dat alleen vanaf bekende IP-adressen kan worden ingelogd. Dit kan de organisatie zelf instellen en beheren. Hiermee kunt u bereiken dat alleen van bepaalde kantoorlocaties gebruik kan worden gemaakt van CRS, en aanvullend toestaan dat sommige medewerkers vanuit huis of een andere locatie kunnen inloggen.

Waar “staat” CRS?

De database en de website bevinden zich op een voor CRS bekende server in een gerenommeerd datacenter in Nederland. Productie- en backupomgevingen staan op twee verschillende fysieke locaties.

Wordt een backup van mijn gegevens gemaakt?

Iedere nacht wordt er een volledige back-up gemaakt en vanaf 07:00 uur ’s morgens wordt er ieder uur een back-up gemaakt van de mutaties. In geval van een calamiteit bent u binnen maximaal een uur weer online. De back-up wordt op een andere fysieke locatie bewaard dan de productieomgeving.

We doen veel meer!

Continu wordt de beschikbaarheid van CRS bewaakt door middel van zogenaamde monitoring-software vanaf verschillende locaties. Mocht er een storing zijn dan weten we dat vrijwel direct.

Wekelijks worden al onze servers door twee aparte programma’s gecontroleerd op kwetsbaarheden (vulnerability scans).

Wij zijn NEN7510 gecertificeerd. In ons beheersingsproces, wat succesvol een ISAE3402-audit doorlopen heeft, is opgenomen dat we periodiek onze servers laten onderzoeken door een zogenaamde “ethical hacker”.

Voldoet CRS aan de AVG?

Het antwoord is eenvoudig: ja. Met elke klant sluiten we een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de wet. Verder is CRS gecertificeerd volgens NEN7510.

Kan ik CRS zelf inrichten?

U kunt CRS helemaal naar eigen wens inrichten. Dit kan ook in een later stadium, want CRS is vanaf het moment dat u start helemaal klaar voor gebruik en ingericht met de standaardinrichting waar veel van onze klanten mee werken.

Gebruikerstypen

“Gebruikers” zijn in CRS zorgverleners, secretaresses, beheerders, administratieve medewerkers en management. CRS kent standaard drie Gebruikerstypen – Hulpverlener, Secretaresse en Beheerder, maar hier zijn naar eigen inzicht varianten op te maken, enkele veelvoorkomende varianten worden met de standaardinrichting meegeleverd.

Menu’s

Sommige onderdelen die niet iedereen gebruikt staan uit, maar zijn eenvoudig aan te zetten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de menu’s: de onderdelen van het hoofdmenu van het systeem bevat alleen onderdelen die voor die gebruiker toegankelijk zijn. Ook voor het dossier-menu geldt dat alleen de items die in gebruik zijn worden getoond. De volgorde hiervan is zelf aan te passen en in te delen.

Dashboards

Per gebruikerstype is er een “dashboard” met onderdelen die relevant zijn voor dat gebruikerstype, de applicatiebeheerder kan hier “componenten” uit halen of aan toe voegen. Dit kan ook met voorblad van de dossiers.

In de handleiding is snel na te gaan welke onderdelen extra beschikbaar zijn en hoe deze te starten. En mocht het nodig zijn, dan kunt u altijd even bellen. We denken graag mee en helpen u op weg.

Rapportages

CRS kent veel rapportage-mogelijkheden. Om overzicht te houden kunnen de rapporten die u niet gebruikt verborgen worden. Daarnaast is het mogelijk om via Rapport-op-maat zelf rapporten te definiëren.

GebruikersvoorkeurenElke gebruiker kan zelf instellingen wijzigen naar zijn voorkeur, het gaat dan om layout, type agenda, e.d.

Wat als ik stop met CRS?

Als u wilt stoppen met CRS – om welke reden dan ook – zijn er vier mogelijkheden om om te gaan met de data uit CRS. Afhankelijk van het doel – bewaarplicht of conversie naar een ander systeem – kiest u de optie die het beste bij uw situatie past en geeft dit aan ons door.

1. De database blijft beschikbaar

We houden de database en website intact en voeren alle updates uit alsof de database in gebruik is, alleen is de toegang beperkt tot één gebruiker die geen wijzigingen kan aanbrengen of nieuwe records invoeren, maar alleen de gegevens kan bekijken (en exporteren).
Prijs vanaf €120 per jaar afhankelijk van omvang database. Kosten worden bij aanvang van een kalenderjaar in rekening gebracht, de eerste maal naar rato voor het resterende deel hiervan.

2. De database wordt beschikbaar gesteld

Een kopie van de database (MS SQLServer) wordt beschikbaar gesteld. Het gaat om alle data zonder eventuele stored procedures, triggers of andere vormen van programmering. U bent zelf verantwoordelijk voor een veilige opslag van de aangeleverde database.
Er wordt eenmaal een proefaanlevering gedaan en na akkoord hiervan een tweede aanlevering. Daarna worden de kosten in rekening gebracht, prijs vanaf €960 afhankelijk van de omvang van de database.

3. Geautomatiseerde export van alle documenten en verloop behandeling

Het clientdossier is te printen door het “Verloop behandeling” naar PDF te printen. Samen met de in het dossier opgeslagen documenten is dit het volledige clientendossier.

Als u deze optie kiest verzorgen wij voor u een export van alle dossiers. Deze documenten worden in een gecomprimeerd bestand aangeleverd. Een van de bestanden is een cliëntenlijst waarin via enkele basisgegevens – BSN, geboortedatum, naam – cliënt-nummers zijn op te zoeken. U bent zelf verantwoordelijk voor een veilige opslag van de geëxporteerde gegevens.

Prijs vanaf €390 per aanlevering, de kosten zijn afhankelijk van de grootte van de database.

4. Handmatige export van alle documenten en verloop behandeling

U kunt de documenten vanuit een dossier en de verloop behandeling ook zelf uit CRS halen en opslaan. Bij een overzienbaar aantal clienten is dit de overweging waard. U bent zelf verantwoordelijk voor een veilige opslag van de geëxporteerde gegevens.
U heeft dan geen extra kosten, u dient de acties uiteraard uit te voeren vóór het gebruik van CRS wordt beëindigd. Hierna wordt de database verwijderd.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Hoe wordt het aantal gebruikers bepaald?

Elke persoon die inlogt in CRS tellen we als Gebruiker. We houden bij hoeveel dagen van de maand elke gebruiker inlogt. Zo krijgen we een goed beeld van het aantal gebruikers en de intensiteit van het gebruik. Bij een groot aantal gebruikers met een zeer klein FTE kan voor de facturering een andere telling gemaakt worden, neemt u in dat geval contact met ons op.

Voor elke natuurlijke persoon moet een uniek account gemaakt worden. Dit vanzelfsprekend veiliger maar bovenal zoals geeist wordt door de wet- en regelgeving (o.a. de AVG) en in lijn met de kwaliteitseisen die aan een goed zorgsysteem worden gesteld. In CRS wordt vastgelegd wie een record invoert of wijzigt. Als het betreffende account gedeeld zou worden met meer personen is deze informatie zinloos.

Is CRS echt per maand opzegbaar?

CRS is direct vanaf de eerste maand per maand opzegbaar.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact op!

Houd de regie met het EPD voor de GGZ van CRS

Zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn iedere dag bezig om cliënten met psychische problemen te helpen. Dat doen ze met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben. Een goed EPD is daarbij essentieel en moet snel de juiste info tonen, makkelijk in gebruik zijn en ervoor zorgen dat gebruikers direct zien wat ze willen zien.