Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Hosting en updates

In een dynamische omgeving als de GGZ, met wet- en regelgeving die jaarlijks wijzigt, is het van belang dat het EPD dat u gebruikt deze ontwikkelingen volgt zodat u zich kan richten op het verlenen van zorg in plaats van het implementeren van wijzigingen. HCI GGZ neemt u deze zorg uit handen.

Home 5 Hosting en updates

Support zonder meerkosten

Wij hebben service hoog in ons vaandel staan. Daarom kunt u ons altijd bellen wanneer u een vraag hebt. Wij vinden het vanzelfsprekend dat u hier geen extra kosten aan hebt. Wij maken de interface van HCI GGZ zo duidelijk en logisch mogelijk, zorgen voor goede documentatie die u snel kunt raadplegen.

Co-creatie

Nieuwe functionaliteiten worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met klanten. Op deze wijze is het HCI GGZ ontwikkeld en de functionaliteit rondom groepen, zorgpaden en meer. De koppelingen met e-health systemen, Zorgmail en ZorgDomein zijn eveneens op deze manier tot stand gekomen.

Hosting en backup

Het hosten van HCI GGZ– de servers waarop de database en websites draaien, de backups hiervan en het beheer en onderhoud – is bij de prijs inbegrepen.

Houd de regie met het EPD voor de GGZ van HCI GGZ

Zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn iedere dag bezig om cliënten met psychische problemen te helpen. Dat doen ze met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben. Een goed EPD is daarbij essentieel en moet snel de juiste info tonen, makkelijk in gebruik zijn en ervoor zorgen dat gebruikers direct zien wat ze willen zien.