Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Trainingen

HCI GGZ is zeer gebruiksvriendelijk, u kunt direct aan de slag. Veel nieuwe klanten starten het gebruik zonder een cursus of training te volgen. De online documentatie en instructiefilmpjes zijn veelal toereikend om met de verschillende onderdelen van het systeem vertrouwd te raken.

Verdere verdieping van de kennis van het systeem kan in uw organisatie gewenst zijn om het gebruik van HCI GGZ verder te optimaliseren. Ook kan het nodig zijn een nieuwe medewerker versneld in te werken.

Wij verzorgen cursussen en trainingen voor verschillende doelgroepen: voor de hulpverlener of secretaresse die er dagelijks mee aan de gang is of moet gaan; voor diegenen die vooral of ook bezig zijn met de administratieve zaken van de zorgverlening; en voor de applicatiebeheerder.

Home 5 Trainingen

Heeft u interesse in een training of cursus, neem contact met ons op
085 4842 444 of per e-mail

Introductie HCI GGZ

Een cursus met name bedoeld voor de Hulpverlener en de Secretaresse voor de dagelijkse handelingen met HCI GGZ. De volgende onderwerpen komen aan de orde: agenda, todo’s, het cliëntendossier, validaties, jeugdzorgregistratie, een diagnose vastleggen, werken met teksten en standaardbrieven, dossiers openen en sluiten en het werken met het zorgprestatiemodel.

HCI GGZ Financieel

Een cursus bedoeld voor de medewerkers die zorgdragen voor de correcte registratie en het declaratieproces.

Korte inhoud: registratie afspraken en instellingen hiervan; declareren aan zorgverzekeraars, gemeenten en cliënt; Jeugdwetberichtenverkeer; rapportagemogelijkheden (o.a. onderhanden werk, productiviteits- en controle-overzichten).

Formulieren, teksten en brieven in CRS

Een training in het maken en gebruiken van formulieren, templates en standaardbrieven in CRS . Het optimaal inzetten van de mogelijkheden die CRS hier biedt kan veel productiviteitsvoordelen geven. Hoe dit te realiseren komt in deze training aan de orde. Eigen materiaal (voorbeeldbrieven) kan worden ingebracht.

Training HCI GGZ op maat

De inhoud van de cursus wordt in overleg met u afgestemd en we behandelen onderwerpen die toegespitst zijn op de behoeften van uw organisatie. Cursussen en trainingen worden op ons kantoor in Wageningen gegeven, bij u op locatie of online.

Houd de regie met het EPD voor de GGZ van HCI GGZ

Zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn iedere dag bezig om cliënten met psychische problemen te helpen. Dat doen ze met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben. Een goed EPD is daarbij essentieel en moet snel de juiste info tonen, makkelijk in gebruik zijn en ervoor zorgen dat gebruikers direct zien wat ze willen zien.