Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Koppelingen

Een systeem staat tegenwoordig nooit op zichzelf, altijd zijn er koppelingen met andere systemen. In de zorg misschien wel meer dan elders. HCI GGZ voorziet in deze koppelingen.

Cliëntgegevens

Als een cliënt zich aanmeldt, heeft u de wettelijke plicht om de identiteit van de persoon vast te stellen. HCI GGZ heeft een koppeling met de SVB-z waar u het BSN van uw cliënt kunt opvragen en controleren. Tevens kunt u controleren of het document waarmee de cliënt zich identificeert in inloop is.

Aansluitend kan HCI GGZ een COV – Controle Op Verzekeringsrecht – uitvoeren en daarmee de actuele verzekeringsgegevens van de cliënt ophalen en in HCI GGZ opslaan. U hoeft dit niet zelf te doen, dit doet HCI GGZ elke nacht automatisch voor u.

Bij het invoeren van de adresgegevens volstaat de combinatie postcode-huisnummer om de correct gespelde straatnaam en woonplaats over te nemen in het dossier van de client.

Home 5 Koppelingen

Alle functies van koppelingen op een rij:

HCI GGZ
Algemeen

Financieel
Bij het afhandelen van declaraties is er uiteraard een koppeling naar VECOZO om uw declaratie via EI-berichten in te dienen.

De financiële informatie van declaraties en retourberichten kan worden geëxporteerd naar de meeste gangbare boekhoudpakketten.

Zorgmail
Zorgmail is een systeem voor beveiligd berichtenverkeer in de zorg. Het gaat met name om berichten naar de huisarts en recepten naar de apotheek.

ZorgDomein
ZorgDomein is een verwijssysteem voor huisartsen om patiënten direct online aan te melden bij een zorgaanbieder. Als u de koppeling gebruikt ontvangt u een verwijzing als “aanmelding” in HCI GGZ en kunt direct hiervan een dossier maken waarbij de verwijsbrief automatisch in het dossier wordt geplaatst. ZorgDomein is ook voor kleinere instellingen, praktijken en vrijgevestigden beschikbaar.

Rom/e-health

HCI GGZ heeft koppelingen met meerdere ROM- en e-healthsystemen.

Embloom
Met Embloom heeft HCI GGZ de meest verregaande vorm van integratie gerealiseerd. Niet alleen is alle functionaliteit voor de hulpverlener vanuit HCI GGZ te gebruiken, ook voor de cliënt is via HCI GGZ Cliënt Portal alle functionaliteit beschikbaar.

Indien u deze koppeling wenst te gebruiken geeft u door aan Embloom dat u met HCI GGZ werkt en de koppeling met HCI GGZ wenst te gebruiken.

MindDistrict
Met het e-health platform van MindDistrict is een SSO-koppeling beschikbaar. De inrichting kunt u zelf doen aan de hand van een document dat hiervoor beschikbaar is in de selfserviceportal. Indien gewenst kunnen wij het ook kosteloos voor u inrichten.

BergOp
HCI GGZ heeft een SSO-koppeling met BergOp. Over de werking en inrichting is een document beschikbaar in de selfserviceportal.

Overige e-healthplatforms
Ook koppelingen met andere, nog niet genoemde leveranciers van e-health systemen zijn mogelijk.

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

EVS

Het gebruik van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) is wettelijk verplicht als u medicatie voorschrijft is. Het maken en onderhouden van een EVS is een vak apart. HCI GGZ heeft dan ook niet zelf een EVS ontwikkeld. HCI GGZ heeft koppelingen met twee van de meest gebruikte systeem in Nederland: Prescriptor van RX/Digitalis en FarMedRx van FarmedVisie.

Prescriptor
De meerderheid van de Nederlandse huisartsen gebruikt Prescriptor in hun huisartsinformatiesysteem. De functionaliteit en aantrekkelijke prijsstelling maakt Prescriptor een geschikte kandidaat om een koppeling mee te ontwikkelen. De koppeling is al sinds 2011 in gebruik bij gebruikers van HCI GGZ.

FarMedRx
FarMedRx is ontwikkeld voor zorginstellingen de klinisch en poliklinisch voorschrijven en voorziet onder meer in een koppeling met het LSP (Landelijk SchakelPunt). Via de LSP-koppeling is het o.a. mogelijk om een actueel medicatie-overzicht op te vragen van een client.

Veiligheid
Het gebruik van de G-standaard is inbegrepen bij de koppeling met het EVS. Ook wordt rekening gehouden met allergieën en contra-indicaties.

Wet- en regelgeving
De met HCI GGZ gekoppelde EVS’en voldoen aan de wettelijke richtlijnen voor het voorschrijven van medicatie.

Zorgdomein

ZorgDomein is een verwijssysteem voor huisartsen om cliënten direct online aan te melden bij een zorgaanbieder.

Bij gebruik van deze koppeling ontvangt u een verwijzing als “aanmelding” in HCI GGZ en kunt u hiervan direct een dossier maken waarbij de verwijsbrief automatisch in het dossier wordt geplaatst.

ZorgDomein is ook voor kleinere instellingen, praktijken en vrijgevestigden beschikbaar.

Zorgmail

Zorgmail is een systeem voor beveiligd berichtenverkeer in de zorg.

Het gaat met name om berichten naar de huisarts en recepten naar de apotheek.

Houd de regie met het EPD voor de GGZ van HCI GGZ

Zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn iedere dag bezig om cliënten met psychische problemen te helpen. Dat doen ze met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben. Een goed EPD is daarbij essentieel en moet snel de juiste info tonen, makkelijk in gebruik zijn en ervoor zorgen dat gebruikers direct zien wat ze willen zien.