Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Koppelingen

Een systeem staat tegenwoordig nooit op zichzelf, altijd zijn er koppelingen met andere systemen. In de zorg misschien wel meer dan elders. CRS voorziet in deze koppelingen.

Cliëntgegevens

Als een cliënt zicht aanmeldt hebt u de wettelijke plicht om de identiteit van de persoon vast te stellen. CRS heeft een koppeling met de SVB-z waar u een BSN van uw cliënten kunt opvragen en controleren, maar tevens of het document waarmee de client zich identificeert in omloop is. Dit is een uitstekende start van de registratie.

Aansluitend kan CRS een COV – Controle Op Verzekeringsrecht – uitvoeren en daarmee de actuele verzekeringsgegevens van de cliënt ophalen en in CRS opslaan. U hoeft dit niet zelf te doen, dit doet CRS elke nacht automatisch voor u.

Bij het invoeren van de adresgegevens volstaat de combinatie postcode-huisnummer om de correct gespelde straatnaam en woonplaats over te nemen in het dossier van de client.

Home 5 Koppelingen

Alle functies van Koppelingen op een rij:

CRS
Algemeen

Financieel
Bij het afhandelen van declaraties is er uiteraard een koppeling naar VECOZO om uw declaratie via EI-berichten in te dienen. Bij VECOZO kunt u ons machtigen om CRS namens u te laten declareren.

De financiële informatie van declaraties en retourberichten kan worden geëxporteerd naar de meeste gangbare boekhoudpakketten.

Zorgmail
Zorgmail is een systeem voor beveiligd berichtenverkeer in de zorg. Het gaat met name om berichten naar de huisarts en recepten naar de apotheek. Indien u een Zorgmailadres heeft kunt u bij de instellingen in CRS zelf de gebruikersgegevens ingeven en direct starten.

ZorgDomein
ZorgDomein is een verwijssysteem voor huisartsen om patiënten direct, online aan te melden bij een zorgaanbieder. Als u de koppeling gebruikt ontvangt u een verwijzing als “aanmelding” in CRS en kunt direct hiervan een dossier maken waarbij de verwijsbrief automatisch in het dossier wordt geplaatst. ZorgDomein is ook voor kleinere instellingen, praktijken en vrijgevestigden beschikbaar.

eHealth & ROM
Voor de koppeling met ROM- en e-health-systemen zijn koppelingen beschikbaar of kunnen ontwikkeld worden. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Rom/e-health

CRS heeft koppelingen met meerdere ROM- en e-healthsystemen. Een koppeling kan een zogenaamde single sign on (SSO) koppeling zijn waarmee het eenvoudig is om vanuit CRS direct – zonder apart te hoeven inloggen – in het ROM-systeem bij de juiste (d.w.z. dezelfde) cliënt uit te komen.

Een verdere stap van integratie is de mogelijkheid om vanuit CRS een test te starten en de resultaten van een door de cliënt ingevulde test retour te ontvangen.

De meeste verregaande vorm van koppeling is een integratie van het ROM- en/of e-healthsysteem in CRS. Hierbij is alle functionaliteit van het gekoppelde systeem in CRS beschikbaar. Dit wordt in het dossier van een cliënt in een apart deel van het browserscherm getoond. U kunt hier niet alleen de score van een ROM-test bekijken, maar ook het antwoord op de individuele vragen van deze test, een grafische weergave of de resultaten van een e-healthmodule.

Embloom
Met Embloom (voorheen Telepsy) heeft CRS de meest verregaande vorm van integratie gerealiseerd. Niet alleen is alle functionaliteit voor de hulpverlener vanuit CRS te gebruiken, ook voor de cliënt is via CRS Cliënt Portal alle functionaliteit beschikbaar.

Indien u deze koppeling wenst te gebruiken geeft u door aan Embloom dat u met CRS werkt en de koppeling met CRS wenst te gebruiken. Embloom stuurt ons vervolgens de nodige informatie door (met name het servercertificaat voor de veilige gegevensuitwisseling) en vervolgens krijgt u van ons bericht dat de koppeling getest en beschikbaar is met een verwijzing naar een uitgebreide toelichting.

MindDistrict
Met het e-health platform van MindDistrict is een SSO-koppeling beschikbaar. De inrichting kunt u zelf doen aan de hand van een document dat hiervoor beschikbaar is in de selfserviceportal. Indien gewenst kunnen wij het ook voor u inrichten. (Wij hebben in dat laatste geval wat gegevens nodig alsmede toegang via een account met voldoende rechten.)

BergOp
BergOp is een ROM-systeem met enkele uitgebreide functies. CRS heeft een SSO-koppeling met BergOp. Over de werking en inrichting is een document beschikbaar in de selfserviceportal. De inrichting, activering en het testen gebeurt door ons in overleg met BergOp.

VitalHealth
Ook met Vital/Health is een koppeling beschikbaar van het type SSO. Een document met een uitgebreide beschrijving is beschikbaar in de selfserviceportal.

Overige e-healthplatforms
Ook koppelingen met andere, nog niet genoemde leveranciers van e-health systemen zijn mogelijk. We geven er de voorkeur aan om een koppeling te realiseren via Stichting Koppeltaal. Dit is een generieke koppeling tussen EPD’s en e-healthplatforms.

Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

EVS

Het gebruik van een elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) is wettelijk verplicht als u medicatie voorschrijft is. Het maken en onderhouden van een EVS is een vak apart. CRS Software heeft dan ook niet zelf een EVS ontwikkeld. CRS heeft koppelingen met twee van de meest gebruikte systeem in Nederland: Prescriptor van RX/Digitalis en FarMedRx van FarmedVisie.

Prescriptor
De meerderheid van de Nederlandse huisartsen gebruikt Prescriptor in hun huisartsinformatiesysteem. De functionaliteit en aantrekkelijke prijsstelling maakt Prescriptor een geschikte kandidaat om een koppeling mee te ontwikkelen. De koppeling is al sinds 2011 in gebruik bij gebruikers van CRS.

FarMedRx
FarMedRx is ontwikkeld voor zorginstellingen de klinisch en poliklinisch voorschrijven en voorziet onder meer in een koppeling met het LSP (Landelijk SchakelPunt). Via de LSP-koppeling is het o.a. mogelijk om een actueel medicatie-overzicht op te vragen van een client.

Veiligheid
Bij het voorschrijven van medicatie is het van belang dat de medicatiegegevens conform deze in Nederland geldende standaard worden opgeslagen. Met name bij het uitwisselen van recepten met de apotheek. Het gebruik van de G-standaard is inbegrepen bij de koppeling met het EVS. Ook wordt rekening gehouden met allergieën en contra-indicaties.

Wet- en regelgeving
De met CRS gekoppelde EVS’en voldoen aan de wettelijke richtlijnen voor het voorschrijven van medicatie. Zo worden bijvoorbeeld de recepten die onder de opiumwet vallen gesignaleerd en wordt hierbij de dosering automatisch in letters uitgeschreven. Ook de toegangsrechten zijn goed bewaakt en het voorschrijven is voorbehouden aan gebruikers met de juiste beroepen.

Zorgdomein

ZorgDomein is een verwijssysteem voor huisartsen om patiënten direct, online aan te melden bij een zorgaanbieder.

Bij gebruik van deze koppeling ontvangt u een verwijzing als “aanmelding” in CRS en kunt u hiervan direct een dossier maken waarbij de verwijsbrief automatisch in het dossier wordt geplaatst.

ZorgDomein is ook voor kleinere instellingen, praktijken en vrijgevestigden beschikbaar.

Maakt u gebruik van Zorgdomein en wilt u de functionaliteit van de koppeling met CRS gebruiken, neemt u contact met ons op.

Zorgmail

Zorgmail is een systeem voor beveiligd berichtenverkeer in de zorg.

Het gaat met name om berichten naar de huisarts en recepten naar de apotheek.

Indien u een Zorgmailaccount hebt kunt u bij de instellingen in CRS zelf de gebruikersgegevens ingeven en direct starten.

Overig

Cliëntgegevens
Als een cliënt zicht aanmeldt hebt u de wettelijke plicht om de identiteit van de persoon vast te stellen. CRS heeft een koppeling met de SVB-z waarmee u een BSN kunt opvragen en controleren, maar tevens of het document waarmee de cliënt zich identificeert in omloop is. Dit is een uitstekende start van de registratie.

Aansluitend kan CRS een COV – Controle Op Verzekeringsrecht – uitvoeren en daarmee de actuele verzekeringsgegevens van de cliënt ophalen en in CRS opslaan. U hoeft dit niet zelf te doen, dit doet CRS elke nacht automatisch voor u.

Bij het invoeren van de adresgegevens volstaat de combinatie postcode-huisnummer om de correct gespelde straatnaam en woonplaats over te nemen in het dossier van de cliënt.

Financieel
Bij het afhandelen van declaraties is er uiteraard een koppeling naar VECOZO om uw declaratie via EI-berichten in te dienen.

Bij VECOZO kunt u ons machtigen om CRS namens u te laten declareren.

De financiële informatie van declaraties en retourberichten kan worden geëxporteerd naar de meeste gangbare boekhoudpakketten.

DIS
Het landelijke DBC-Informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert alle gegevens over afgesloten DBC-trajecten in de GGZ en over trajecten in de basis-GGZ. U bent verplicht deze gegevens aan te leveren, deze aanlevering kan vanuit CRS gedaan worden.

Houd de regie met het EPD voor de GGZ van CRS

Zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn iedere dag bezig om cliënten met psychische problemen te helpen. Dat doen ze met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben. Een goed EPD is daarbij essentieel en moet snel de juiste info tonen, makkelijk in gebruik zijn en ervoor zorgen dat gebruikers direct zien wat ze willen zien.