Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Proclaimer

CRS streeft ernaar dat alle informatie op deze site juist is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen, gewijzigde externe omstandigheden of technische storingen. CRS heeft geen controle over de websites van derden waarnaar deze site verwijst.

De informatie op deze site heeft soms een algemeen karakter en is niet zonder meer toepasbaar op individuele situaties.

Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CRS worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.

Houd de regie met het EPD voor de GGZ van CRS

Zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn iedere dag bezig om cliënten met psychische problemen te helpen. Dat doen ze met alle middelen die ze tot hun beschikking hebben. Een goed EPD is daarbij essentieel en moet snel de juiste info tonen, makkelijk in gebruik zijn en ervoor zorgen dat gebruikers direct zien wat ze willen zien.