Logo Incura EPD software voor professionals in de zorg

Het ZPM in CRS

zorgprestatiemodel epd crsinternet

Zorgprestatiemodel

Algemene informatie over het ZPM kunt u vinden op de site die de NZa hierover heeft ingericht. We geven hieronder alleen de kern van de wijzigingen weer:
 • er wordt per maand gedeclareerd;
 • op basis van uren maal tarief;
 • alleen de directe tijd wordt gedeclareerd.

CRS is voorbereid

Al bij het inbouwen van het WMO-traject hebben we rekening gehouden met de komst van nieuwe financieringsvormen (ja, u leest het goed, meervoud). Dat komt nu goed van pas. Ons uitgangspunt is dat het gros van de gebruikers van CRS – hulpverleners en secretaresses – gewoon door kan werken zoals ze gewend is. Het ZPM heeft geen invloed op de wijze van registreren van afspraken in de agenda en vastleggen van verslagen in een dossier.

ZPM-traject

In de agenda wordt bij een afspraak afhankelijk van de activiteitcode een prestatie verwacht. Dat kan een DBC, BGGZ-, Jeugd- of WMO-traject zijn. Daar komt vanaf januari 2022 een ZPM-traject bij. Op een DBC- of BGGZ-traject mogen alleen afspraken met een datum voor 1-1-2022 komen. Waarom is een traject toch nodig? Het heeft veel voordelen om een “container” te hebben waarin afspraken en activiteiten voor een cliënt bij elkaar komen. Denk aan de volgende gegevens:
 
  • verwijzer en verwijsdatum;
  • gekoppelde diagnose;
  • streeftijd;
  • en meer
Maar ook gegevens die u bij de declaratie nodig heeft, zoals de setting en de zorgvraagzwaartetypering. De zorgvraagtypering wordt wel vastgelegd maar (nog) niet gebruikt in de contractering.

Inrichting

In de artikelen in de supportportal en de video over de simulatie wordt al uitgelegd dat er sprake is van nieuwe tabellen. Deze zijn door ons ingebouwd. Net als bij bestaande prestaties kunt u zelf de standaardinrichting aanpassen. Het is echter mogelijk om direct van start te gaan met de standaardinrichting, deze zijn altijd later nog aan te passen. Activiteiten koppelen we aan een zorgcomponent zodat we weten waar we in de behandeling zijn. Dit is met name van belang voor het onderscheid in intake- en behandelfase. Nieuwe activiteiten kunt u zelf aanmaken, een omschrijving geven en koppelen aan een ZPM-activiteit. Dit is analoog aan de werkwijze met een DBC en BGGZ-traject.

Directe en indirecte tijd

Dat indirecte tijd niet mee gedeclareerd kan worden betekent niet dat deze niet geregistreerd hoeft te worden. De registratie van indirecte tijd dient meerdere doelen:
 
  • verantwoording tijd;
  • tijdweergave in agenda;
  • meten productiviteit;
  • rapportage meting verhouding directe/indirecte tijd.
Wij geven standaardwaarden voor de directe/indirecte tijd bij de standaard-activiteiten. Op deze manier kunt u direct aan de slag zonder zich te hoeven verdiepen in de inrichting. Wijzigingen in de inrichting kunnen zijn:
 
  • aparte activiteitcodes maken voor directe en indirecte tijd;
  • bijstellen standaardwaarden directe of indirecte tijd per activiteitcode;
  • instellen of de standaardwaarden wel of niet te wijzigen zijn.
Het niet meer vergoeden van indirecte tijd is zoals gezegd geen reden – naar onze mening – om geen indirecte tijd meer te registreren. De simulatie geeft inzicht in de verhouding directe- en indirecte tijd. Als u relatief weinig indirecte tijd nodig heeft is dat positief voor u, met de huidige tarieven. Maar de contractafspraken van de zorgverzekeraar kunnen voor elke zorgaanbieder anders uitpakken.

Indirecte tijd niet gedeclareerd, wel vergoed

Het lijkt aantrekkelijk zo min mogelijk indirecte tijd te hebben. Maar indirecte tijd wordt wel degelijk vergoed, namelijk via een opslag op het tarief van de directe tijd. We horen wel eens de suggestie om bijvoorbeeld het MDO te vervangen door een extra consult met een cliënt. Dit lijkt ons een kwalijke suggestie. Een MDO dient een doel om de behandeling zo goed mogelijk te verlenen, dit is niet voor niets. En verslagen moeten worden gemaakt, onderzoeken moeten nu eenmaal worden uitgewerkt. Op de website van het Zorgprestatiemodel staat meer informatie onder de FAQ “Hoe wordt het MDO vergoed?”. In de gepubliceerde beleidsregel wordt vermeld dat het MDO verplicht kan zijn afhankelijk van de setting, let dus goed op wat van toepassing is. Daarnaast zijn er twee ZPM consulten voor intercollegiaal overleg waarop het MDO mogelijk wordt vergoed, de voorwaarden staan in de beleidsregel.

Jaarovergang

Uiteraard zullen we ervoor zorgen dat alle DBC’s en BGGZ-trajecten volgens de regels per 31-12-2021 gesloten worden en zullen we een nieuw ZPM-traject per 1-1-2022 aanmaken. Wij onderzoeken nog of dit op de achtergrond kan of dat hiervoor een actie van een gebruiker nodig is, bijvoorbeeld omdat keuzes gemaakt moeten worden over de standaardwaarden in het te openen ZPM-traject.

Conclusie

Moet u zich verdiepen in het Zorgprestatiemodel? Het antwoord is ja, beter van wel. Om op de hoogte te zijn van de algemene werking van het model is een goede start de site zorgprestatiemodel.nl. Moet u geld uitgeven aan consultants of simulaties buiten CRS? Wat ons betreft niet, maar we kunnen u niet tegenhouden. Maar of het goed besteed zorggeld is valt te betwijfelen. Wat moet u verder doen? Als u CRS al gebruikt of tijdig aanschaft dan is dat zeer weinig. Volg onze Nieuwsbrief en richt uw aandacht vooral op het verlenen van goede zorg.

Overig nieuws

Bezoek ons op de Zorg & ICT beurs, In charge of the Future, van 13 t/m 15 juni

Zorg & ICT is hét grootste health tech event van Nederland en is de jaarlijkse ontmoetingsplek voor duizenden ...

Uw EPD beveiligen met tweestapsverificatie: waarom en hoe

Iedereen gebruikt tweestapsverificatie voor bankzaken. Lang niet iedereen gebruikt het voor de beveiliging van het ...

Een authenticator gebruiken met CRS

Zoals u in het artikel “Uw EPD beveiligen met tweestapsverificatie” heeft kunnen lezen, dient u ...

Waarom kiest Vicino voor CRS?

CRS is vanaf 1 januari 2022 het nieuwe EPD voor GGZ-aanbieder Vicino. CRS Client Portal wordt het portaal voor de ...

Wat is een sterk wachtwoord en hoe slaat u het gemakkelijk en veilig op

Gebruikt u nog geen wachtwoordmanager? U bent niet de enige. Uit een enquête van Google blijkt dat slechts 24% een ...

Praktijk Zij aan Zij laat zien hoe zij werkt met aanmeldingen via de website

Voor Praktijk Zij aan Zij heeft Sandra van Zanten van GGZ-sites een nieuwe website gebouwd. Daarbij is ook ...

MedMij-label voor Trompbx

Eén van de eerste EPD's met MedMij-label Tot dusver hebben al 28 PGO’s het MedMij-label gehaald. Maar om ...

Overstappen op een nieuw EPD

Het wisselen van EPD is als een verhuizing. De nieuwe woning is met zorg gekozen om te voldoen aan alle wensen ...

Digitaal inzage geven in dossier

Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot de eigen ...

SMS herinnering reduceert no show

Iedere zorginstelling heeft last van no show. Door het versturen van SMS herinneringen wordt het mogelijk om ...

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meld u aan.